Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Maak 't Grote Gat (Oostburg) "multifunctioneel". (11-10-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

Onderwerp : Maak ’t Grote Gat “multifunctioneel”.

Oostburg, d.d. 11-10-2004,

 

Geachte heer/mevrouw,

 
Voorstel:

Maak van ‘t Grote Gat, gelegen bij Oostburg, een multifunctionele voorziening. Plant er bomen in diverse variëteiten, inclusief fruitbomen en notenbomen ( smulbos ).

Onderzoek de mogelijkheid deze aanplant goedkoop te verkrijgen middels het overnemen van de “herplantplicht” van andere gemeenten; plaats daartoe bijvoorbeeld een oproep in het V.N.G. magazine. Dit alles uiteraard alleen in samenspraak en met de goedkeuring van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Richt een nader te bepalen gedeelte van dit gebied in als park en maak het middels wandelpaden toegankelijk voor publiek. Het eventueel plaatsen van een bruggetje, of landschappelijk minder ingrijpend een vlonder, zou men om het project financieel haalbaar te houden, kunnen doorschuiven naar een later stadium of gewoon weglaten.

In het kader van “bewegen is gezond” zou men in overweging kunnen nemen eenvoudige doch veilige fitness voorzieningen, bestaande uit natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld steen, hout en touw, te plaatsen.

Koppel er een educatief leertraject aan vast en U heeft een multifunctionele voorziening gecreëerd waar zowel jong als oud plezier aan kunnen beleven.

 

Wellicht zou één en ander gerealiseerd kunnen worden m.b.v. subsidies.

Geen duur architectenbureau in de arm nemen maar kijken of de gemeente intern creatieve geesten in huis heeft; schrijf desnoods een prijsvraag uit.  

Aanleg door langdurig werklozen en/of mentaal gehandicapten onder begeleiding zou eveneens de kosten kunnen drukken.

De milieubewegingen zullen moeten onderkennen dat een dergelijke voorziening er toe kan bijdragen meer begrip bij de bevolking te kweken m.b.t. natuurbehoud, gezien het feit de burger er dan ook daadwerkelijk bij betrokken raakt en de natuur “tastbaar” wordt.

 

Hopende op een spoedige, i.v.m. planttijd, en tevens positieve reactie uwerzijds, verblijven wij,

 
 

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax.     : 0117 451207

E-mail :