Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Laks Drugsbeleid (05-04-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

Onderwerp : Laks Drugsbeleid.

Oostburg, d.d. 05-04-2004,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Het door de overheid gevoerde gedoogbeleid begint in Zeeuws-Vlaanderen inmiddels zijn sporen te trekken. Uit de laatste statistische gegevens blijkt dat 13,8% van onze schoolgaande jeugd één of andere vorm van drugs gebruikt; landelijk is dit 17%. Ja, het betreft hier misschien ook Uw zoon of dochter!

 

Indien onze politie jongeren onder de 16 aantreft die drugs gebruiken worden daar de ouders van in kennis gesteld. Vaak krijgt men van die ouders de reactie: “zijn we van op de hoogte en waar bemoeit U zich eigenlijk mee”.

U zult het misschien niet geloven, maar onze jongste Zeeuws-Vlaamse drugsgebruiker is négen jaar oud; deze informatie is door de politie verstrekt.

 
Kort samengevat de voornaamste gevolgen van drugsgebruik (soft en hard):
1.     hersenbeschadiging. ( met kans op schizofrenie. )
2.     groot aantal verkeersongevallen gerelateerd aan drugsgebruik ( zie statistieken Frankrijk ).
3.     longklachten nemen toe ( een gemiddelde sigaret bevat ± 7% nicotine, een “joint” gemiddeld 40 tot 60% ).
 

Zijn softdrugs nog wel soft? Het THC gehalte ( werkzame bestanddeel ) stijgt jaarlijks. Dit blijkt mede uit het feit dat de legaal door de overheid verstrekte softdrugs weinig aftrek vinden omdat het THC gehalte hiervan een stuk lager ligt dan bij het product dat “op straat” aangeboden wordt. Eerlijkheidshalve vermeld ik er nog bij dat de prijs van het legale product tevens een stuk hoger ligt.

 

Van 1986 tot 2003 heeft een inwoner van onze gemeente enorme overlast veroorzaakt door het dealen van drugs vanuit een pand in Draaibrug. De nieuwe Gemeente Sluis heeft indertijd een paar zwakke pogingen ondernomen dit een halt toe te roepen; uiteindelijk is het de beëindiging van zijn huurcontract wat hem aldaar noodlottig geworden is en niet de toen nog “nieuwe” Wet Victoria.

Deze inwoner woont inmiddels in de kern Aardenburg en door de vele klachten die mij bereiken rijst het vermoeden dat dit heerschap vanuit deze nieuwe locatie zijn activiteiten in aangepaste vorm voortzet. Met aangepaste vorm bedoel ik te zeggen dat ik uit welingelichte bron vernomen heb dat hij niet langer alleen softdrugs dealt maar inmiddels ook hard drugs. De politie is volledig op de hoogte en kan U derhalve de details verstrekken.
 

In Breskens schijnt “het probleem” momenteel volledig uit de hand te lopen en in Oostburg kunt U op een bij de politie “bekend adres” de harddrug cocaïne à €40,00 per gram verkrijgen.

Ook zijn er recent bij een inval in discotheek Joy te Cadzand-bad flesjes GHB (een narcose middel) in beslag genomen. Dit middel wordt aangewend om dames te verdoven en vervolgens te misbruiken; duikt vaak op in het “loverboy milieu”.

 

Eén en ander is voor mij aanleiding wederom een pleidooi te houden om onze gemeente drugsvrij te maken en te houden d.m.v. krachtdadig optreden, 0 tolerantie dus.

Tevens wil ik U er op wijzen dat, indien wij de jeugd waarden en normen willen bijbrengen en willen voorkomen dat deze kwetsbare groep “verkeerd terecht komt”, wij onverwijld maatregelen dienen te nemen; de jeugd is immers onze toekomst.

 
De mensen die voorstander zijn van een gedoogbeleid wil ik er nogmaals op wijzen, dat zodra er binnen Uw gezin of familie een drugsprobleem de kop op steekt en U hierdoor persoonlijk betrokken raakt, U Uw mening waarschijnlijk snel zult herzien.
 
Hopende op Uw steun en een kordatere aanpak Uwerzijds, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail :

 

N.B. Daar komt nog bij dat onze Provincie het hoogst scoort betreffende het aantal rokers en het gebruik van alcohol per hoofd van de bevolking.

Feiten:

1.     alcohol en verkeer: jaarlijks zijn er landelijk 200 doden en 3000 zwaar gewonden te betreuren die aan alcohol gerelateerd zijn.

2.     Nederland kent 820.000 probleemdrinkers. ( Drinken 8 glazen of meer per dag. )

3.     bij ongevallen thuis, op school, of op het werk is alcohol een hoofdoorzaak.

4.     tijdens het uitgaan wordt één op de vijf jongeren het slachtoffer van agressie, hetgeen wederom aan alcohol gerelateerd is. )

Ook hier ligt m.i. een taak weggelegd voor onze Gemeente, namelijk controle bij supermarkten en drankhandel of de regels m.b.t. de leeftijdslimiet bij verstrekking van alcohol worden nageleefd en wat dacht U van alcoholcontrole bij fietsers en bromfietsers!?