Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kyoto Protocol (08-11-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM ( bestemd voor rubriek ingezonden brieven ).

Onderwerp : Kyoto Protocol.

Oostburg, d.d. 08-11-2004,

 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Nu naar aanleiding van de ratificering van het Kyoto protocol door Rusland de verwachting is gewekt dat wereldwijd de wil aanwezig is de strijd voor een beter milieu aan te gaan, wil ik echter een paar kanttekeningen plaatsen.

Men heeft in het Kyoto protocol een “achterdeur” opengelaten; dit is logischerwijs de doorslaggevende reden waarom Rusland na vele jaren bedenktijd ( vanaf “97 ) uiteindelijk overstag is gegaan.

De “achterdeur” heet “emissiehandel”. Dit begrip houdt in dat vanaf het ijkpunt de betrokken landen de verplichting zijn aangegaan jaarlijks een bepaald percentage reductie van de uitstoot te verwezenlijken. Rusland heeft een diepe economische crisis doorgemaakt en als gevolg daarvan zijn vele zware industrieën gesloten. Het resultaat daarvan is dat Rusland momenteel een groot quotum aan emissierechten op overschot heeft. Deze rechten kunnen vervolgens worden verkocht aan landen die nog steeds een toename van uitstoot veroorzaken. Voor de inwoners van deze landen verandert er milieutechnisch dus niks, alleen kostentechnisch, want de kosten van deze emissiehandel zullen uiteindelijk door hen gedragen worden.

 

Ten slotte wil ik er op wijzen dat kerncentrales groener en goedkoper zijn dan de door de overheid gestimuleerde alternatieven. Ik acht het bouwen van nieuwe kerncentrales de enige maatschappelijk verantwoorde wijze om onze uitstoot te reduceren. De gevolgen van een eventuele terroristische aanslag kunnen door nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld “pebble bed” centrales, beperkt blijven. Door onderzoek naar verwerking van kernafval sterk te stimuleren zouden technologische doorbraken binnen afzienbare termijn te verwachten zijn en daarmee kan dan ook dit laatste struikelblok worden weggenomen.

 

 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax.     : 0117 451207

E-mail :