Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

GSM/UMTS en Grondwet. (17-01-2005)

De elektromagnetische straling, uitgezonden door mobiele telefoons en GMS/UMTS basiszenders, lijkt strijdig te zijn met artikel 11 van de Nederlandse Grondwet. Ook bepaalde mobiele telefoons met bluetooth blijken onveilig.

De straling veroorzaakt namelijk biologische effecten, waarvan een aantal schadelijk kunnen zijn, zoals onder andere ook is bekendgemaakt door het Duitse ECOLOG instituut. Het landelijk dekkende netwerk van ca. tienduizend GSM basiszenders en straks nog veel meer UMTS zenders maakt het bovendien onmogelijk om de ongewenste straling uit de weg te gaan. Het Grondwetsartikel 11 stelt, dat iedere Nederlander recht heeft op de onaantastbaarheid van het lichaam. De straling stopt niet op magische wijze vlak voor onze huid, maar dringt ons lichaam binnen. Daarom moet deze straling onder dit wetsartikel vallen. Iedere Nederlander heeft dan het grondwettelijke recht om te zeggen: “Ik wens niet kunstmatig bestraald te worden, wat de gevolgen ook zijn”. Uitzonderingen op art. 11 moeten, zoals het artikel stelt, bij wet worden geregeld. Een dergelijke uitzonderingswet op art. 11 betreffende straling is er niet.

Over dit thema is een boek verschenen, getiteld: “GSM straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam”. In dit boek wordt dieper ingegaan op het Grondwetsartikel 11 en op de biologische inwerking van de GSM stralingen. De Nederlandse stralingsnormen gaan, in navolging van de ICNIRP normen, uit van een limiet van ca. 1000 microwatt per vierkante cm. Daarbij wordt echter alleen gelet op eventuele verwarmingsverschijnselen door directe energieoverdracht van hoogfrequente stralingen, d.w.z. alleen acute verwarmingsschade wordt vermeden. In het boek wordt een drastische verlaging van de zendersterkten bepleit, omdat ook al bij veel lagere zendersterkten biologische effecten optreden die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De stralingen zijn kankerbevorderend, ze verzwakken het immuunsysteem en ze beïnvloeden het centrale zenuwstelsel en cognitieve functies, aldus een rapport van het ECOLOG Institut. De aanbevolen normstelling door ECOLOG is 0,01 W/m2 en dat komt overeen met één microwatt per vierkante centimeter, een factor 1000 lager dan de ICNIRP normstelling. Tijdens de Salzburg conferentie in juli 2000 (International Conference on Cell Tower Siting) over straling en gezondheid werd een nog lagere sterkte van maximaal 0,1 microwatt per cm2 aanbevolen. Pas dan zou er enige zekerheid ontstaan over de onschadelijkheid van de biologische effecten. Tijdens de conferentie werd overigens vastgesteld, dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor een veilige ondergrens van de straling. In de buurt van GSM zenders worden burgers getroffen door een veelvoud van deze waarden. Westerse landen als Italië en Zwitserland hebben de consequenties van deze scherpere normstellingen al in hun wetgeving opgenomen.

Daarnaast stelt het ECOLOG Institut, evenals de Engelse Stewart groep, dat een GSM telefoon zeker geen kinderspeelgoed is, omdat bij kinderen en schooljeugd hun lichaam en i.h.b. de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

Boekgegevens:
“GSM straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam”, Gerrit Teule, Sigmapress, Tilburg.
“GSM straling, nieuwe feiten en inzichten”, Gerrit Teule, Sigmapress, Tilburg (in herdruk)

Adresgegevens:
Uitgeverij Sigmapress, Postbus 259, 5000 AG Tilburg
Email: info@sigmapress.nl
Website: Sigma

Gerrit Teule
E-mail: teuleger@wxs.nl
Website: www.teule.net

Voor meer informatie over het ECOLOG rapport:
Dr. H.-Peter Neitzke
ECOLOG-Institute for social-ecological research
Bnieschlagstr. 26, D 30449 Hannover
Tel/Fax 49-511-92456-46/-48
Internet Ecolog