Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage UMTS (17-01-2005) Uitkomst diverse onderzoeken.

In 2003, de uikomst van het TNO COFAM onderzoek als volgt:
Hartkloppingen, een gejaagd gevoel en duizeligheid. Peter Zwamborn (Gezondheidsraad), professor in elektromagnetische effecten deed dat onderzoek. Daarvoor dacht hij zelf dat er eigenlijk geen gevolgen zouden zijn door straling van UMTS of GSM-masten. Hij (prof P. Zwamborn) was dus verbaast dat de respondenten wel degelijk reageerden op de straling.


In november 2004, de uitkomst van de Naila en Reflex studie:
De uitkomst van een recent onderzoek in Duitsland bekend onder de naam "EU Reflex Studie", toont o.a. aan dat GSM en UMTS straling DNA schade veroorzaken. Er wordt gesproken over mogelijke dubbele DNA breuken waardoor menselijk (en dus ook dierlijk) DNA mutaties ondergaat.

- Het Duitse Naila onderzoek (tienjarig, 1994-2004), waarvan de voorlopige conclusie is dat mensen die binnen een straal van 400 meter van een GSM zendmast wonen driemaal vaker kanker krijgen dan mensen die verder weg wonen. Dit onderzoek is in november 2004 gepubliceerd in het tijdschrift Umwelt - Medizin - Gesellschaft.