Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Groene Energie". (07-11-2004) Ingezonden brief aan PZC BN/DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM ( bestemd voor rubriek ingezonden brieven ).

Onderwerp : “Groene Energie”.
Oostburg, d.d. 07-11-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Welke energiebronnen leveren “groene energie”?
  1. Zon.

Is in Nederland met de huidige technologie niet rendabel te onttrekken en ± 15 maal zo duur als het opwekken van de gewone grijze stroom.

  1. Water.
Goed alternatief; wordt echter niet gestimuleerd vanuit Brussel en Den Haag.
3.     Wind.

Onbetrouwbaar, inefficiënt en ± 4 maal zo duur als grijze stroom. Dit kost Nederland momenteel 550 miljoen euro aan subsidies op jaarbasis.

  1. Biomassa.

Onder het motto CO2 neutraal worden Canadese bossen vermalen tot pulp en ook Maleisische palmboompitten e.d. over de aardbol getransporteerd om in ons land i.c.m. dierlijke mest op een zogenaamde milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. Zelfs milieubewegingen komen hier momenteel tegen in het geweer. 

5.     Biobrandstof.
Koolzaadolie of bio-ethanol uit bieten, tarwe, houtpulp is een haalbaar alternatief dat momenteel reeds in vele landen wordt toegepast. Echter ons land blijft hier bij achter ondanks het feit dat bewijs voorhanden is dat het gebruik van deze alternatieve energiebronnen een drastische reducering van de uitstoot tot gevolg heeft. Zou dit misschien iets te maken kunnen hebben met de dan te verwachten inkomstenderving uit accijnzen op conventionele brandstoffen?                                  
6.     Kernenergie.

De “rode stroom” geproduceerd door kerncentrales is in veel gevallen groener en goedkoper dan de door de overheid gestimuleerde alternatieven.

 

Gezien het feit dat conventionele brandstoffen veelal goedkoper geproduceerd kunnen worden dan alternatieve, zal de overheid hierin immer een stimulerende rol moeten innemen als zij het milieu echt serieus neemt.

 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207,