Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fietspaden (05-10-2004) Brief aan Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. (Brief namens VVD/Gemeentebelangen)

Aan            : Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Onderwerp : Fietspaden.
Eede, d.d. 05-10-2004,
 
Geachte heren,
 
Op 09-07-2004 is in een schrijven aan De Raad van De Gemeente Sluis de suggestie voorgelegd in het belang van de veiligheid de Kanaalweg in beide richtingen tussen Sluis en Retranchement af te sluiten voor fietsers.
Als alternatief werd voorgesteld deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers om te leiden via het nabijgelegen autovrije fietspad, hetgeen nauwelijks een omweg betekent.
Het antwoord van De Gemeente Sluis d.d. 01-09-2004 luidde: Ook in de huidige situatie verwijzen borden naar het fietspad over de Oude Zeedijk via Terhofstede. Op de Kanaalweg zijn inmiddels fietssuggestiestroken gemarkeerd en is een 60-km. zone ingevoerd. In de praktijk blijkt dit toch al te leiden tot aangepaste snelheden.
 
Wie schetst onze verbazing de dag dat wij in de krant vernamen dat er een nieuw fietspad langs de Kanaalweg overwogen wordt. Dit zien wij als kapitaalvernietiging. Daar komt nog bij dat men in het verleden steevast als argument aanhaalde ter plaatse geen kostbare investeringen te willen doen in het belang van de veiligheid, omdat indien het project “Sluis aan Zee” doorgang zou vinden, dit project de Kanaalweg geheel of gedeeltelijk zou opslokken.
 

Wij stellen dan ook voor de gedane suggestie nogmaals in overweging te nemen en het daarbij uitgespaarde bedrag te besteden aan de aanleg van een fietspad tussen Oostburg en Groede. Ten behoeve van de aanleg van dat fietspad zijn nota bene in het verleden reeds de benodigde gronden aangekocht, maar om onbegrijpelijke redenen ziet men hiervan niet langer de noodzaak in. Nochtans betreft het hier de veiligheid van met name onze schoolgaande jeugd.

 
Hopende op Uw begrip en redelijkheid, verblijven wij,
 
Hoogachtend,

 VVD/Gemeentebelangen.
 
P.S. Het in het antwoord aangehaalde argument dat de op de Kanaalweg
        ingevoerde 60-kilometerzone in de praktijk blijkt te leiden tot aangepaste
        snelheden, trekken wij na de recente publicatie van het Regionaal Orgaan
        Verkeersveiligheid (R.O.V.Z.), sterk in twijfel ( zie bijlage ).
 Of kan men dit argument onderbouwen middels recente metingen?