Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gratis verzekering voor vrijwilligers (02-02-2005) Brief aan het College van de Gemeente Sluis. (Namens VVD/Gemeentebelangen).

Aan            : Het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Gratis verzekering voor vrijwilligers.

Eede, d.d. 02-02-2005,

 
 
 

Geachte heren,

 
Zonder vrijwilligers draait Zeeland vierkant.

De Provincie Zeeland telt vele vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten voor anderen. Het vrijwilligerswerk kent vele grote en kleine organisaties. Sommigen hebben bij ons al een lange en rijke traditie, anderen zijn gloednieuw en trendy. Ze zijn echter allen even onlosmakelijk verbonden met onze manier van samenleven in Zeeland.

 
Leg het vrijwilligerswerk een week stil en onze samenleving draait vierkant.

Ondersteuning bieden aan het vrijwilligerswerk mag daarom geen kwestie van luxe zijn, maar moet als een maatschappelijke noodzaak beschouwd worden.

 
Wettelijk gezien kunnen vrijwilligers aansprakelijk gesteld worden als er iets mis gaat.
 
Gratis verzekering voor vrijwilligers.

Bij onze zuiderburen in België heeft Het Provinciebestuur van de Provincie West-Vlaanderen het initiatief genomen om per 01-01-2005 aan vrijwilligers de mogelijkheid te bieden een gratis verzekering af te sluiten. Ze is de eerste overheid daar die dat doet.

De verzekering dekt de eigen lichamelijke ongevallen, de burgerlijke aansprakelijkheid t.a.v. derden en de rechtsbijstand van de uitvoerende vrijwilligers.

Concreet: de verzekering wordt aangeboden aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit alle sectoren en voor diverse éénmalige activiteiten of acties met openbaar karakter.

 

Ten slotte willen wij er op wijzen dat, ook voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties de post verzekering jaarlijks een behoorlijke hap uit het budget betekent; dit geld kan o.i. doelmatiger worden ingezet.

 

Wij van VVD/Gemeentebelangen vinden dit een uitstekend initiatief en verzoeken bij deze dan ook het College de nodige stappen richting ons Provinciebestuur te nemen teneinde een

regeling van gelijkaardige strekking te bewerkstelligen.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 
 
 

Hoogachtend,

 

VVD/Gemeentebelangen