Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gratis verzekering voor vrijwilligers (24-02-2005) Aangenomen Motie Gemeente Sluis.

Agendapunt 17a

 Motie
(gratis verzekering voor vrijwilligers)

De gemeenteraad van Sluis,
 
in zijn vergadering bijeen op 24 februari 2005,
 
overwegende dat:
·        vele vrijwilligers, met name binnen de sportverenigingen, maar ook vrijwilligers
aangesloten bij erkende organisaties, actief zijn in onze gemeente;
·        zij een belangrijke spil zijn in het maatschappelijke leven binnen onze gemeente;
·         deze vrijwilligers zelf in veel gevallen moeten voorzien in de kosten van een
aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering bij het uitvoeren van hun activiteiten;
·         het bij onze buurgemeenten over de grens gebruikelijk is dat een dergelijke
verzekering integraal voor alle vrijwilligers wordt afgesloten door het West-Vlaamse
provinciebestuur.
 
Spreekt als zijn mening uit:
·        dat aan het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om bij de provincie Zeeland, wellicht samen met andere Zeeuwse gemeenten, te verzoeken om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een gratis collectieve verzekering voor vrijwilligers;
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 .. namens fractie VVD/Gemeentebelangen
 
 
 .. namens fractie PvdA
 
 
 .. namens fractie CDA
 
 
 .. namens fractie D&T
 
 
    namens fractie Nieuw West