Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bushalte gewenst ter hoogte van "Klein Brabant". (14-03-2005) Brief aan de Directie van Connexxion.

Aan            : De Directie van Connexxion Openbaar Vervoer N.V..

Onderwerp : Bushalte gewenst ter hoogte van “Klein Brabant”.
Oostburg (Gemeente Sluis, Zeeland), d.d. 14-03-2005,
 
 
Geachte leden van de Directie,
 
Tijdens de dorpsraadvergadering van de kern Waterlandkerkje d.d. 09-03-2005 kwam naar voren dat het plaatsen van een bushalte ter hoogte van het buurtschap “Klein Brabant”, aan de Philipsweg (12), in een behoefte zou voorzien.
De bus hoeft hierbij niet van zijn route af te wijken en in het verleden was het zelfs gebruikelijk dat passagiers, ondanks het ontbreken van een officiële halte, ter plaatse werden opgepikt en afgezet. Gezien het feit dat de bus aldaar ruimte heeft om naast de weg te stoppen, komt in tegenstelling tot de ter hoogte van Turkije gesitueerde halte, hierbij de doorstroming van het verkeer niet in het geding.
 
Momenteel moeten bijvoorbeeld scholieren met bestemming Terneuzen, ’s morgens opstappen in Oostburg en ’s avonds uitstappen in Waterlandkerkje.
Zelfs milieutechnisch bezien is deze situatie ongewenst. Ouders die genoodzaakt zijn hun kroost met de auto te brengen en te halen veroorzaken hierbij onnodige extra uitstoot.
 
Mocht het aanleggen van een bushalte ter plaatse door omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoren, spreek ik de wens uit dat de vroegere onofficiële service ten opzichte van betrokken passagiers, onder het motto van klantvriendelijkheid, opnieuw wordt ingevoerd.
 
Ik verzoek U beleefd één en ander in overweging te nemen.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg (Gemeente Sluis, Zeeland)
Tel.    : 0117 452945
Fax.   : 0117 451207

E-mail: