Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Onveilige verbinding tussen fiets-voetveer en wal (Veerdienst Breskens-Vlissingen) (22-09-2004) Brief aan Provinciale Staten Zeeland. (Namens VVD/Gemeentebelangen)

Aan            : Provinciale Staten van Zeeland.

Onderwerp : Onveilige verbinding tussen fiets-voetveer en wal. ( Veerdienst

                     Breskens – Vlissingen. ) ( + Bijlage. )

Oostburg, d.d. 22-09-2004,

 
 
 
 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

 

Onder bepaalde weersomstandigheden, met name storm, laat de verbinding tussen wal en schip ernstig te wensen over.

Ter plaatse, in Breskens, hebben wij diverse malen geconstateerd dat hierbij de veiligheid van personeel en passagiers in het geding is.

 

Regelmatig kunt U in de media vernemen dat de schepen uit voorzorg uit de vaart worden genomen ( zie voorbeeld bijlage ). Dit kan volgens ons nooit de bedoeling zijn, gezien het feit ons vooraf stellig werd verzekerd dat deze swaths moeiteloos windkracht 9 zouden kunnen trotseren. Wij mogen er o.i. dan toch van uit gaan dat het aanmeren tot en met deze windkracht ingecalculeerd is.

 

Wij, de fractie VVD/Gemeentebelangen van De Gemeente Sluis, verzoeken U derhalve met klem op een zo kort mogelijke termijn een adequate oplossing te zoeken voor dit zwaarwegende probleem, opdat calamiteiten voorkomen kunnen worden en de dienstregeling gewaarborgd blijft.

 

Gaarne vernemen wij, gezien de ernst van de feiten, per ommegaande Uw reactie.

 
 
 

Hoogachtend,

 

VVD/Gemeentebelangen

Gemeente Sluis