Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Technische bijlage Biobrandstof. (19-06-2004)

Technische bijlage biobrandstof.
 
 
 
( A ) Het merendeel van de vragen die rijzen kunnen bijvoorbeeld beantwoord
        worden door De Gemeente Venlo die ons in dit experiment reeds is
        voorgegaan.
 

( B ) CO2 neutraal wil zeggen dat het door de plant gedurende zijn levenscyclus

        opgenomen CO2 bij de verbranding wederom vrijkomt.

 

( C ) “Restafval”: De koek die na persing overblijft wordt benut als hoogwaardig

          eiwitrijk veevoeder en het stro spreekt voor zich. Kortom niets gaat

          verloren.

 
 
1.     De ombouw van een dieselmotor op biobrandstof kost ± € 500,00 per cilinder.
2.     Een omgebouwd voertuig is voorzien van 2 brandstoftanks waardoor het te allen tijde mogelijk is op biobrandstof ( niet alleen koolzaadolie ) dan wel op gewone diesel te rijden.
3.     Het is “proven technology” d.w.z. in het buitenland met name Duitsland rijden er momenteel ongeveer 50.000 dieselvoertuigen zonder problemen op biobrandstof.
4.     Hoe het in Nederland gesteld is met garantiebeleid t.o.v. omgebouwde voertuigen ( fabrikanten c.q. importeurs ) dient nagevraagd te worden.
5.     Het Rijk zal een ontheffing moeten verlenen i.v.m. accijns vrijstelling.
6.     De RABO-BANK dient o.i. bij dit voorgestelde onderzoek betrokken te worden.
7.     I.v.m. de afzetmogelijkheden is het wellicht wenselijk de Gemeenten Terneuzen en Hulst hierbij te betrekken.