Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Biobrandstof (koolzaadolie). (+Bijlagen) (19-06-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis. (Namens VVD/Gemeentebelangen).

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Biobrandstof ( koolzaadolie ). ( + Bijlagen. )
Oostburg, d.d. 19-06-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Wij van VVD/Gemeentebelangen zien het als onze plicht waar mogelijk een schoner en gezonder milieu te stimuleren in het belang van onze toekomst en die van de vele generaties na ons.
 
Nu uit diverse onderzoeksrapporten blijkt dat roet uitgestoten door dieselmotoren jaarlijks vele doden veroorzaakt en de fossiele olie -en gas voorraden op onze aardbol eindig zijn, zoeken wij steun voor het hierna volgende voorstel.
Graag willen wij intern laten onderzoeken of het mogelijk en financieel haalbaar is het diesel wagenpark van De Gemeente Sluis motorisch om te laten bouwen teneinde deze geschikt te maken voor het gebruik van plantaardige oliën ( in dit geval koolzaadolie ). Wij zouden hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een schoner milieu gezien het feit dat gebruik van plantaardige olie de uitstoot van roet halveert, zwaveluitstoot tot bijna 0 reduceert en CO2 neutraal is ( zie bijlage ).
Tevens kunnen we hiermee de landbouw en werkgelegenheid in ons gebied stimuleren c.q. toekomstperspectief bieden. Daar komt nog bij dat de teelt van koolzaad de toerist een kleurrijk landschap biedt. En last but not least kunnen imkers een grote hoeveelheid Zeeuwse Koolzaadhoning produceren en daarmee de naamsbekendheid van onze streek vergroten.
 
De fa. Termont & Thomaes B.V. groothandel in akkerbouwproducten te Biervliet en akkerbouwer De Bruijne uit Oostburg hebben reeds te kennen gegeven samen met akkerbouwers en brandstofafnemers de koolzaadteelt en -verwerking tot PPO ( Puur Plantaardige Olie ) in Zeeland te willen stimuleren.
 
Wij als Gemeente Sluis zouden, indien uit het door ons voorgestelde onderzoek een positief advies naar voren komt, dit initiatief mede kunnen ondersteunen door als afnemer op te treden.
 
Hopende U bij deze overtuigd te hebben ons in deze te steunen, verblijven wij,
 
Met vriendelijke groet,
 
Hoogachtend,
 
VVD/Gemeentebelangen.