Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Duurzaam Veilig leidt tot toename aantal ongevallen. (15-10-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM. ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven. )
Onderwerp : “Duurzaam Veilig” leidt tot toename ongevallen.
Oostburg, d.d. 15-10-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van recent gepubliceerde feiten en cijfers m.b.t. het project “Duurzaam Veilig” vraag ik me af, en velen met mij, of de overheid “ons geld” niet zinvoller had en zou kunnen besteden.
 
Tijdens een bijeenkomst in Waterlandkerkje beriep de verantwoordelijke Gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars zich op het feit dat hij slechts het beleid, op de rails gezet door zijn voorganger, ten uitvoer bracht. Echter een bestuurder die in het verleden reeds blijk heeft gegeven van eigen initiatief door het rijk de invoer van tolwegen in Zeeland aan te bieden, moet m.i. toch in staat worden geacht om het project “Duurzaam Veilig” bij te sturen.
 
Voor diegenen die de noodzaak om “bij te sturen” in twijfel trekken refereer ik hierna nog even aan de bewuste feiten:
1.     het aantal opnames in de ziekenhuizen als gevolg van het verkeer stijgt al vier jaar lang, zo blijkt uit het jaarverslag over 2003 van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (R.O.V.Z.).
2.     het R.O.V.Z. maakt tevens melding van een sterke toename van het aantal ongevallen in 30- en 60-kilometerzones.
 
Mijn stelling is:
op de aanleg van rotondes, parallelwegen voor landbouwverkeer en fietspaden na is “Duurzaam Veilig” een verkwisting van gemeenschapsgeld gebleken en de kunstmatige hindernissen, gewijzigde belijning, kantelweg e.d. brengen nu de verkeersveiligheid nodeloos in gevaar en dienen met onmiddellijke ingang verwijderd c.q. aangepast te worden.
        
De gewone burger kan deze zienswijze wel volgen maar hoe staat het met de rest van Nederland?
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: