Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Oprichting Lijst Babijn. (07-12-2005)

Aan           : PZC/BN DE STEM.

Onderwerp: Oprichting Lijst Babijn.

Oostburg, d.d. 07-12-2005,

 
Geachte heer/mevrouw,
 
In mijn streven iets voor onze gemeenschap te kunnen betekenen heb ik de afgelopen jaren mensen bijgestaan, kritiek geuit, misstanden aan de kaak gesteld en mij steeds voor de volle 100% ingezet (zie www.lijstbabijn.nl*).
Teneinde goed geïnformeerd te zijn, mijn stukken goed te kunnen onderbouwen en kritiek te funderen, heb ik zelden een vergadering of bijeenkomst gemist.
 

In de loop der jaren heb ik een netwerk opgebouwd dat mij voorziet van kennis en informatie. Dat “internationale” netwerk bestaat uit capabele mensen waarin alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd.

Het betreft echter veelal mensen die wel achter de schermen in anonimiteit hun bijdrage willen leveren, maar niet op een lijst aan verkiezingen willen of kunnen deelnemen. 
Onder het motto “onafhankelijk en actief” zal ik daarom zelfstandig met een eigen lijst (Lijst Babijn) deelnemen aan de volgende verkiezingen. De inwoners van de Gemeente Sluis kunnen dan in ieder geval middels hun stem kenbaar maken of ze mijn bemoeienissen en bijdragen al dan niet waarderen.
 

Mijn partij zal zich o.a. inzetten voor:

·        transparantie (geen achterkamertjespolitiek)

·        het voorkomen van verkwisting van gemeenschapsgelden (geen budgetoverschrijding bij vernieuwbouw stadhuis, Sluis aan Zee moet financieel onderbouwd zijn. Onthaalparkings zijn monsterlijke zaken en kosten vreselijk veel geld)
·        het bieden van  aanvaardbare levenskwaliteit aan ouderen en zwakkeren  (Tafeltje Dekje moet voor iedereen beschikbaar blijven.)
 
Het definitieve programma zal u later worden aangereikt.
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl
*Website: www.lijstbabijn.nl is onder constructie en komt z.s.m. beschikbaar.