Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2018

Kandidaten - de Koeijer, RincoK.J. de Koeijer, Rinco

Akkerbouwer te Aardenburg

Isabelladijk 1
4527 PL Aardenburg
Tel.: 0117-452074
E-mail: Rinco@agroweb.nl


Aandachtspunten
Ruimte, ruimtelijke ordening, natuur, landschap, milieu, water, integriteit.

Politieke motivatie o.a.
Door constructief kritisch deel te nemen aan bestuur, de kwaliteit van bestuur versterken en het democratisch gehalte van bestuur te versterken. Het hoofddoel is om op die manier democratie als geheel beter te laten functioneren het nevendoel is de gemeente Sluis goed te besturen. Door op een integere wijze deel te nemen aan democratisch bestuur de integriteit van het bestuur bevorderen ten voordele van de gemeente Sluis en ten voordele van de democratie als systeem in zijn algemeenheid.
 
Liefhebberijen
Nieuws en achtergronden bij het nieuws, verder van alles een beetje, van niets veel.

Vroegere activiteiten o.a.
·          Studie Plantenteelt aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, tijdens studie Voorzitter Studievereniging Arvense te Wageningen
·          Tijdens militaire Dienst, Voorzitter van de Vakbond VVDM te Utrecht
·          Als landbouwkundig onderzoeker werkzaam voor diverse onderzoeksprojecten aan de Landbouw universiteit Wageningen University of Nottingham (UK) en ICRISAT het International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropcis in India)
·          Voorzitter landbouworganisatie ZLTO Agrarisch West Zeeuwsch Vlaanderen
.          Lid van de Ledenraad van landbouwco
öperatie CZAV
·          Lid gebiedscommissie West Zeeuwsch Vlaanderen
 
Huidige activiteiten o.a.                                                                                           
·        Als akkerbouwer werkzaam op het eigen bedrijf in de functie van baas en knecht tegelijkertijd
·        Bestuurslid landbouworganisatie ZLTO Zeeland met RO en gebiedsgericht beleid als aandachtsgebied
·        Lid van college van kerkrentmeesters PKN Aardenburg
·        Lid van de klankbordgroep kennis van de CZAV
.        Penningmeester stichting Vrienden van de st Baafskerk
.        Voorzitter van de 'Stichting Bomme van den Broecke' Fonds/Muziekschool Aardenburg 
 
Zwakke punten
Weinig kennis van andere, dan bovengenoemde onderwerpen
 
Sterke punten
Veel ervaring en kennis op gebied van agrarische aangelegenheden en inrichting van het buitengebied, RO natuur Landschap
 
Speerpunten
.        Goed bestuur: beslissingen op basis van feiten en argumenten
.        Integer bestuur
.        Degelijk financieel beheer. Overschot op de begroting zolang de algemene reserve een negatieve waarde heeft
.        Speciale aandacht voor de inrichting van het buitengebied. Streven naar een goede en meer evenwichtige afstemming van belangen die te maken hebben met veiligheid, verkeer, landbouw, natuur en landschap (in die volgorde)
.        Behoud van volwaardige middelbare school in de gemeente Sluis