Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl

© Interact Network 2007
 

Welkom op de website van 'Politieke Vereniging Lijst Babijn' 

Voortgezet onderwijs moet blijven in Zeeuws-Vlaanderen; TEKEN DE PETITIE !

https://petities.nl/petitions/voortgezet-onderwijs-moet-blijven-in-zeeuws-vlaanderen?locale=nl

Lijst Babijn wil een aanspreekpunt vormen en tevens als doorgeefluik fungeren om wensen, vragen, klachten en ideeën op de daarvoor aangewezen plaatsen te doen toekomen.

De Lijst Babijn stelt het 'Algemeen Belang' voorop en krijgt daarbij o.a. steun van de Partij voor Zeeland in de Provincie Zeeland en landelijk van de Onafhankelijke Senaats-Fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Lijst Babijn wil dat de Gemeente Sluis de tering naar de nering zet en de Provincie Zeeland efficiënter omspringt met budgetten, zoals dat ook binnen het gezin gebruikelijk is.

Actief wil Politieke Vereniging Lijst Babijn samen met gelijkgezinden een aanvaardbare samenleving nastreven waar een menswaardig bestaan op de voorgrond staat.

Het is een illusie dat een éénling alles kan oplossen. Afgelopen jaren heb ik echter wel geconstateerd dat ideeën en suggesties, mits goed getimed en aan de juiste persoon of partij geadresseerd, een positieve uitwerking kunnen hebben. Tevens ben ik ervan overtuigd geraakt dat wij niet alleen staan en er meer gelijkgezinden zijn die het goed met ons voor hebben. In alle bescheidenheid ga ik ervan uit dat wij samen wellicht een positieve bijdrage kunnen leveren in ons streven naar een betere samenleving.
 

( N.B. Zie voor nieuws: rubriek Nieuws en INGEZONDEN STUKKEN. )

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail   : info@lijstbabijn.nl / 
f.babijn@partijvoorzeeland.nl / francois.babijn@zeeland.nl
Website: www.lijstbabijn.nl, Website Partij voor Zeeland: www.partijvoorzeeland.nl, Website OnafhankelijkeSenaats-Fractie: www.osf.nl